Pomóż nam pomagać!

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania hospicjum, w trosce o godność cierpiących

KRS: 0000057571

Nasza strona www: www.hospicjum.bialystok.pl

Kilka słów o naszej organizacji

1 . udzielanie ludziom ciężko i przewlekle chorym wszechstronnej opieki, zwanej dalej "opieką hospicyjną oraz pomaganie chorym w realizowaniu potrzeb duchowych zgodnie z ich wyznaniem. 2 . udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko i przewlekle chorym w sprawowaniu opieki. 3 . jednoczenie w duchu ewangelii ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy