Nasza strona www: www.latebra.org

Kilka słów o naszej organizacji

Fundacji przeprowadziła rozpoznanie terenowe i wstępne poszukiwania pancernego sprzętu niemieckiego, zalegającego na terenie zalewu wiślanego. Prace konserwatorskie przy samojezdnym niszczycielu czołgów Hetzer m.in. malowanie, dorabianie brakujących części, oraz ogólna konserwacja nadwozia pojazdu.Prace porządkowe przy zabytkach m.in. na zamku w Kiezmarku. Przeprowadzenie we współpracy z muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, prac eksploracyjnych mających na celu wydobycie 2 sztuk eksperymentalnej broni z drugiej wojny światowej - bombotorped BT 1000 . weryfikowanie na zaproszenie regionalnych grup eksploracyjnych informacji o ukrytych zabytkach. Udział w konferencji dot. poszukiwań we Wschowie oraz Zielonej Górze.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy