Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. - Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. - Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. - Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży. - Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia i aktywnego spędzana czasu wolnego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - Organizowanie i uczestnictwo w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego: zawodach jeździeckich, rajdach konnych, pokazach, itp. - Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu oraz wolontariat. - Popularyzacja i rozwój turystyki, ekoturystyki i rekreacji jeździeckiej, rowerowej i pieszej. - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i pomaganie im w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. - Działania na rzecz aktywizacji społecznej oraz zwiększenia aktywności fizycznej osób starszych; integracja międzypokoleniowa. - Integracja społeczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk niewydolnych, marginalizowanych i zagrożonych. - Popularyzacja hipoterapii jako metody rehabilitacji i pozytywnego oddziaływania na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, młodzieży i dorosłych. - Organizowanie, upowszechnianie i prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii z udziałem zwierząt (dogoterapia, felinoterapia, onoterapia, itp.\). - Podnoszenie kwalifikacji sportowych i zawodowych swoich członków, jak również osób z zewnątrz, w tym zwłaszcza w zakresie jeździectwa, hipoterapii, dogoterapii, felinoterapii. - Promowanie metod jeździectwa naturalnego i naturalnych metod komunikacji z koniem oraz inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie różnorodnych działań zmierzających do ich popularyzacji. Działania te zmierzają do poprawy warunków bytowania koni, ich ochrony oraz zmniejszania i eliminacji agresji w społeczeństwie zarówno wobec zwierząt, jak i ludzi. - Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. - Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych i wrażliwości na przyrodę. - 0źukacja pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza kształtowanie postawy obywatelskiej, świadomości narodowej i wiedzy o historii, tradycji i kulturze regionu Podkarpacia. - Rozwój i wspieranie współpracy społeczności lokalnych regionu Podkarpacia. - Promocja i organizacja wolontariatu. - Integracja społeczności lokalnej oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. - Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, sportowych, rekreacyjnych, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję