Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży, 2 . niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, 3 . działalność profilaktyczna w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań, 4 . prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej, 5 . organizowanie indywidualnej pomocy finansowej w refundacji kosztów leczenia młodych diabetyków, 6 . pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci, 7 . działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m.in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także informacyjnym, 8 . niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 9 . niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 10 . wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, 11 . udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, 12 . działalności wspomagającej rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 13 . podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, 14 . organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci, 15 . dofinansowanie działalności domów dziecka, 16 . wypoczynku dzieci i młodzieży, 17 . turystyki i krajoznawstwa, 18 . prowadzenie działalności na rzecz upowszechnienia i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 19 . upowszechnienie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcania młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację, 20 . organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanymi z celami Fundacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję