Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podstawowym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do lat 18 , które tej pomocy potrzebują. Udzielana przez Fundację pomoc mieści się w granicach działalności pożytku publicznego. 2 . Cele statutowe Fundacji to również: 2.1 Promocja i organizacja wolontariatu; 2.2 Działalność charytatywna i dobroczynność; 2.3 Działalność naukowa, edukacyjna, wychowawcza, oświatowa , kulturalna, kultury fizycznej i sportu; 2.4 Działalność związana z rozpowszechnianiem idei niesienia I pomocy; 2.5 Pomoc społeczna pozwalająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych; 2.6 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 2.7 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym; 2.8 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 2.9 Wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18 ; 2.10 Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 2.11 Krajoznawstwo i turystyka; 2.12 Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 2.13 Rozpowszechnianie i ochrona wolności i praw dzieci i młodzieży do lat 18 ; 2.14 Ratownictwo, ochrona ludności, niesienie pomocy ofiarom terroryzmu, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, zamachów, wojen oraz innych trudnych sytuacji w kraju i za granicą; 2.15 Promocja Rzeczypospolitej za granicą; 2.16 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa; 2.17 Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień; 2.18 Wspieranie rodziny oraz systemu opieki zastępczej ( Domy Dziecka, rodziny zastępcze, Centrum Wsparcia Kryzysowego etc.)

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję