Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podstawowym celem Fundacji jest szeroko rozumiana ochrona środowiska, ekologia i ochrona zwierząt. Obok celu podstawowego działalność Fundacji obejmuje następujące cele: a) Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej na rzecz obrony i ochrony praw zwierząt oraz kształtowanie właściwej świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, między innymi poprzez: Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów w zakresie nowoczesnych metod humanitarnej hodowli zwierząt, Organizowanie wystaw kulturalnych, akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska, Prowadzenie szkoleń i wykładów z zakresu metod nowoczesnej i humanitarnej hodowli zwierząt, Zakładanie i prowadzenie punktów widokowych dla obserwacji zwierząt w naturalnym środowisku, Zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dla wszystkich gatunków zwierząt, Zakładanie i prowadzenie specjalistycznych gospodarstw rolnych utrzymujących wszystkie gatunki zwierząt, Finansowanie projektów, rzeczy i produktów proekologicznych, Tworzenie, finansowanie i realizacje projektów mających na celu szeroko rozumianą promocję ochrony zwierząt, ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzacji innych celów Fundacji poprzez: - Reklamę medialną - Reklamę wizualną Współpraca z właściwymi organami ochrony prawnej, organami porządkowymi, samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu Drogowego i innym w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami: - stworzenie mobilnych odpowiednio przeszkolonych inspektorów ściśle współpracujących z terenowymi jednostkami służb mundurowych, - tworzenie punktów kontroli warunków transportów zwierząt z możliwością ich przeładowania, Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych, władz państwowych i organów samorządowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących zwierząt i aktywne uczestnictwo w tworzeniu odpowiednich aktów prawnych. Udział w konferencjach, zjazdach naukowych, programach badawczych, zebraniach, audycjach radiowych i programach telewizyjnych poświęconych ochronie zwierząt oraz zagadnieniom w zakresie ekologii, Pozyskiwanie dotacji Unii Europejskiej, Współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa wobec nich, Promocja wykorzystania ekologicznych źródeł pozyskiwania energii, Promocja rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej, Współpraca z gminami w sprawie rozwiązania problemu bezpańskich zwierząt. b) Działalność charytatywną poprzez: Wspieranie utrzymania działalności przytuliska dla koni oraz innych zwierząt Przystań Ocalenie, Wykup i utrzymanie zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym, chorych, maltretowanych, niezdolnych do pracy lub dalszego użytkowania, Diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja uratowanych zwierząt, Zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, gospodarskich, egzotycznych i dzikich, Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochronę i promocję zdrowia w szczególności poprzez rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi poprzez organizowanie zajęć z uratowanymi końmi, także na terenie placówek oświatowych, (oraz inne cele określone w 0391 8.1 statutu fundacji Przystań Ocalenie)

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję