Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: Promowanie szeroko rozumianego dziedzictwa chrześcijańskiego, wyrosłego na tradycji i pobożności ludzi czczących św. Jakuba i szukających w Europejskich Drogach Jakubowach inspiracji duchowej i nadziei dobrze uformowanego człowieczeństwa. Formacja współczesnego społeczeństwa w oparciu o pobożność i wiarę pokoleń pielgrzymujących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostella. Promowanie historycznej Pomorskiej Drogi św. Jakuba, której zasadniczym etapem jest 0dzylika Archikatedralna pw. św. Jakuba. Dbanie o dziedzictwo religijne i kulturowe Bazyliki archikatedralnej w Szczecinie Promowanie duszpasterstwa nadzwyczajnego przy Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie oraz w innych parafiach Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej. Inicjowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę i promocję zdrowia oraz leczenia uzależnień; Rozwijanie wszechstronnej działalności na rzecz placówek medycznych poradnictwa zdrowotnego oraz hospitalizacji; Wspieranie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; Poprawę warunków w zakresie diagnostyki i terapii chorób oraz uzależnień; Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie zdrowotnym; Zwiększenie dostępności najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych dla oczekujących na leczenie chorych i uzależnionych; Inicjowanie i promowanie działań profilaktycznych; Szkolenie kadr specjalistycznych; Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego; Wspieranie działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a także wypoczynku dzieci i młodzieży; Inicjowanie działań na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; Wspierania działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji; Upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji w kraju i za granicą; Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz społeczna inwalidów.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję