Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Fundacji są następujące: 1 ) wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych artystycznie, naukowo i sportowo, nie mogących rozwijać swoich uzdolnień z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych, 2 ) odkrywanie i rozwijanie w dzieciach i młodzieży talentów oraz uzdolnień artystycznych, naukowych i sportowych, 3 ) szerzenie i wspieranie oświaty, w zakresie m.in.: a) prawidłowej edukacji od juniora do seniora, w tym m.in. edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej, w dziedzinie muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych oraz wizualnych, b) rozwoju przedsiębiorczości i zarządzania, c\) rozwoju zasobów ludzkich, d\) zdrowia i upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, e) ochrony środowiska i ekologii, f) kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, g) szerzenia innowacyjności i nowych technologii, h) badań i rozwoju, i\) rozpowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, j) kształtowania i rozwoju życia społecznego, k) kształtowania postaw obywatelskich, l) propagowania ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, m) wspierania wielokulturowości, n) ochrony życia rodzinnego i profilaktyki społecznej, o) wyrównywania różnic społecznych, p) propagowania tolerancji społecznej, wśród osób, a w szczególności dzieci i młodzieży, mających utrudniony dostęp do nauki i kultury, 4 ) wspieranie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, 5 ) propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, 6 ) współpraca z organizacjami, których celami statutowymi są: działalność naukowa, innowacyjna, badawcza, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję