Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie oraz wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin polskiego pochodzenia żyjących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i repatriantów. 2 . Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty i wychowania w kraju, propagowanie wychowania w odniesieniu do wartości chrześcijańskich, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w społeczeństwie. 3 . Prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej. 4 . Popularyzowanie i ochrona kultury polskiej w kraju i poza granicami, w tym także ochrona zabytków, a także dóbr kultury i innych pamiątek związanych z dziejami środowisk polskich w kraju i za granicą. 5 . Propagowanie, popularyzowanie, utrwalanie i ochrona dziedzictwa kultury europejskiej wyrastającej z gruntu chrześcijańskiego w kraju i poza jego granicami. 6 . Prowadzenie działalności charytatywnej oraz organizowanie pomocy w kraju i dla środowisk polskich żyjących poza granicami Polski, zwłaszcza dla środowisk polskich na Wschodzie. 7 . Przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc osobom polskiego pochodzenia pragnącym osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej. 8 . Integrowanie i wspieranie środowisk polskich na Wschodzie poprzez działania na polu edukacji i kultury oraz przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych. 9 . Promocja sportu i turystyki. Działania na rzecz propagowania i organizowania wypoczynku i turystyki dzieci oraz młodzieży, zwłaszcza dzieci i młodzieży Polaków żyjących poza granicami kraju oraz środowisk polskich na Wschodzie. 10 . Współpraca z Oddziałami Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców na polu edukacji, wychowania i propagowania kultury polskiej. Wspieranie działalności statutowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, zwłaszcza w obszarze działalności edukacyjnej i wychowawczej na rzecz młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję