Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

8 . Działalność charytatywna. 9 . Działalność na rzecz niepełnosprawnych. 10 . Integracja środowiska seniorów. 11 . Integracja europejska i współpraca międzynarodowa. 12 . Promowanie postaw pro-europejskich. 13 . Wspólnota polonijna. 14 . Działalność w zakresie kultu religijnego. 15 . Działalność związana ze sportem. 16 . Działalność związana z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego. 17 . Działalność związana z turystyką. 18 . Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 19 . Działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym. 20 . Doradztwo rodzinne. 21 . Promocja zatrudnienia, aktywizację zawodową. 22 . Praca nad edukacją świadomego odbioru sztuki. 23 . Poszukiwanie źródeł kultury polskiej, jak i innych narodów oraz zmiana tych etnologicznych inspiracji na efekt w postaci różnorodnych kreacji artystycznych i dokumentacyjnych. 24 .Wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności. 25 .Prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza szczególnie uzdolnionych. 26 .Prowadzenie programów dotacyjnych dla grup młodzieżowych i innych organizacji realizujących zadania w sferze kulturalnej i społecznej. 27 .Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką. 28 .Finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z celami Stowarzyszenia. 29 .Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie. 30 .Prowadzenie i finansowanie działań propagujących ochronę przyrody, środowiska i krajobrazu regionu. 31 .Prowadzenie i wspieranie programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu regionu. 32 .Wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie. 33 .Wspieranie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświatą i wychowaniem w regionie. 34 .Finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży, oraz wspieranie organizacji społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. 35 .Wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, dzieciom z rodzin wielodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom samotnie wychowującym dzieci. 36 .Wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią. 37 . Wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 38 . Wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób starszych. 39 .Organizowanie środków finansowych i finansowanie zabiegów

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję