Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 2 . Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 3 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 4 . Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 5 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 6 . Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 7 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 8 . Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 9 . Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw społecznych. 10 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej. 11 . Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz równych praw kobiet i mężczyzn. 12 . Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 13 . Działalność charytatywna.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję