Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami szczególnie uzdolnionymi oraz nad potrzebującymi wsparcia sportowcami a także działalność edukacyjna, aktywizacja społeczna i organizowanie czasu w szczególności osobom niepełnosprawnym oraz wsparcie finansowe osób potrzebujących. Celami Fundacji są:
- spełnianie świadczeń na cele związane z ochroną zdrowia,
- spełnianie świadczeń na cele związane z ochroną środowiska, 0000 udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
- finansowanie pomocy medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 0000 opieka nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności nad dziećmi i młodzieżą,
- organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze,
- aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
- organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami,
- dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osobom niepełnosprawnym,
- wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy,
- pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym,
- niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
- niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
- wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, niemogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
- udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych,
- udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
- podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
- podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
- działalność informacyjno-propagandowa polegająca przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych,

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję