Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 2 . Ponadto celami Fundacji jest: a\) doradztwo w zakresie pomocy rehabilitacyjnej i prawnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, b\) pomoc prawna w dochodzeniu swych praw przed organami sprawiedliwości i towarzystwami ubezpieczeniowymi, c) pomoc materialna - w szczególności dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego i inwalidzkiego, d) wspieranie działań mających na celu pozyskiwanie dla ofiar wypadków komunikacyjnych, nowych obszarów działalności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w tym zakresie, e) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, f) wyrównywanie szans życiowych ofiar wypadków komunikacyjnych, g) wspieranie działań mających na celu zapoznanie osób niepełnosprawnych z zasadami ruchu drogowego i tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, h) poszukiwanie innych osób i instytucji udzielających pomocy finansowej poszkodowanym w wypadkach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, i) działalność oświatowa w zakresie wzmocnienia poszanowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym - reklama społeczna, działalność wydawnicza, programy informacyjne, organizacja imprez, j) promowanie wiedzy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, k\) propagowanie alternatywnych, bezpiecznych form komunikacji, l) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji środowisk związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, m) współpracę z osobami i instytucjami, a także z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy ofiarom wypadków i kolizji. n) pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, jak również wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jego skutkom oraz inne działania na rzecz ochrony praw dziecka, o) działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z Internetem, p) prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób nad wodą, 018b) wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, r) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję