Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Dbałość i obrona interesów społecznych, socjalnych i bytowych Rodzin Poległych Żołnierzy. 2 . Współdziałanie i współpraca z Resortami Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem 3 . Stwarzanie warunków oraz inicjacja i wspieranie wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju dzieci Rodzin Poległych Żołnierzy, przez dzieci z Rodzin Poległych Żołnierzy rozumie się dzieci Poległych Żołnierzy oraz dzieci z późniejszych związków ,które zostały zawarte po śmierci Żołnierza 4 . Stwarzanie możliwości integracji oraz wzajemnej wymiany doświadczeń rodzin Poległych Żołnierzy. 5 . Dbanie o należne uhonorowanie i upamiętnienie oraz dobre imię poległych żołnierzy, a także ich dokonań w czasie pełnienia służby poza granicami kraju. 6 . Zachęcanie Rodzin Poległych Żołnierzy do brania czynnego udziału w realizacji przedsięwzięć na rzecz wspólnego dobra. 7 . Pozyskiwanie funduszy i środków materialnych od instytucji, osób prawnych i fizycznych na prowadzenie działalności statutowej. 8 .Wymiana informacji wiedzy i doświadczeń między członkami stowarzyszenia oraz zainteresowanymi organizacjami i stowarzyszeniami. 9 . Prowadzenie wszelkiego rodzaju form działalności prowadzących do poprawy życia Rodzin Poległych Żołnierzy. 10 . Działalność medialna związana z celami stowarzyszenia. 11 . Reprezentowanie interesów Rodzin Poległych Żołnierzy. 12 . Budowanie świadomości społecznej na temat problematyki Rodzin Poległych Żołnierzy. 13 . Organizowanie pomocy w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie oraz integracji w społeczeństwie Rodzin Poległych Żołnierzy. 14 . Podejmowanie i promowanie przedsięwzięć na rzecz obronności kraju, osiągnięć Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz działań polskich żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju. 15 .Utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi. 16 . Zapewnienie pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i specjalistycznej Rodzin Poległych Żołnierzy. 17 . Zawiązywanie więzi rodzinnej, dbanie o profilaktykę prorodzinną Rodzin Poległych Żołnierzy.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję