Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 1 . Działalność w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport uwzględniając przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie narkomanii i alkoholizmowi. 2 . Oddziaływanie procesem kultury fizycznej i sportu na grupy dzieci i młodzieży zagrożonej patologią, pochodzącej ze środowisk i rodzin patologicznych. 3 . Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnosprawnych i patologicznych i o trudnych warunkach materialnych. 4 . Sprawowanie opieki merytoryczno-wychowawczej nad członkami Klubu: planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego dla swoich członków, poprzez promowanie zdrowia i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. 5 . Prowadzenie działalności szkoleniowej i stwarzanie utalentowanej młodzieży warunków do osiągania mistrzostwa sportowego w łyżwiarstwie szybkim i wrotkarstwie. 6 . Organizowanie i realizacja projektów wymiany zagranicznej dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kontaktów i współpracy zawodników i trenerów. 7 . Organizowanie i udziału w akcji wypoczynku tj. w obozach \(zgrupowaniach\) sportowych i imprezach sportowo-rekreacyjnych, zawodach sportowych, zawodach masowych w kraju oraz za granicą. 8 . Pomoc w wyrównywaniu szans i warunków uczestnictwa dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w różnych formach aktywności fizycznej. 9 . Rozwijanie i promowanie łyżwiarstwa i wrotkarstwa jako dyscypliny umożliwiającej ruch na świeżym powietrzu. 10 . Propagowanie zdrowego stylu życia i zasad fair play oraz angażowanie członków Klubu do realizacji różnorodnych form aktywności ruchowej. 11 . Działanie na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych, w szczególności nauczycieli, rodziców i wychowanków oraz dbanie o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji. 12 . Współpraca i współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży. 13 . Współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami upowszechniającymi sport i rozwój kultury fizycznej 14 .Realizacja zadań publicznych w procesie szkolenia i organizacji imprez zlecanych przez urzędy państwowe i samorządowe

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję