Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności edukacyjnej. 2 . Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. 3 . Poprawa jakości kształcenia. 4 . Krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 5 . Rozszerzanie, rozwijanie i wzbogacanie form aktywności edukacyjnej wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. 6 . Szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. 7 . Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do wiedzy i nowoczesnych technologii. 8 . Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkole i poza nią. 9 . Współpraca pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnie z celami Stowarzyszenia. 10 . Wychowywanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży. 11 . Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich. 12 . Stwarzanie młodzieży szans na zdobycie takich kwalifikacji, które pozwolą z sukcesem poruszać się po otwartym rynku pracy. 13 . Prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochronny i promocji zdrowia, kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję