Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . ochrona i promocja zdrowia, 2 . pomoc społeczna, 3 . oświata i wychowanie, 4 . integrowanie i działanie na rzecz przewlekle chorych, niepełnosprawnych, dzieci, samotnych rodziców i innych osób społecznie niesamodzielnych, wymagających wsparcia, 5 . finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie instytucji pracujących na rzecz osób niesamodzielnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a także dzieci i samotnych rodziców, w tym: placówek ochrony zdrowia, pomocy społecznej, domów dziecka, domów samotnej matki, 6 . wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej, niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans tych osób, 7 . działanie na rzecz włączenia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb, 8 . działanie na rzecz przełamywania istniejących barier psychologicznych w zakresie postrzegania roli osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych w społeczeństwie, 9 . podnoszenie jakości opieki nad chorymi, niesamodzielnymi w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 10 . pomoc i opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, 11 . działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 12 . propagowanie idei wolontariatu, 13 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem oraz wsparcie osób powracających na rynek pracy, 14 . przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję