Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom; 2 . Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi; 3 . Popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością 4 . Prowadzenie działalności integracyjnej; 5 . Pomoc rodzinom zagrożonym różnymi patologiami społecznymi i przeciwdziałanie im; 6 . Angażowanie w życie społeczne, w tym kształtowanie wrażliwości na problemy i zagrożenia społeczne, w szczególności alkoholizm, nikotynizm, narkomanię, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich; 7 . Wprowadzanie w życie gospodarcze, kształtowanie przedsiębiorczości, wychowanie do uczciwej pracy i kształtowanie odpowiedzialności za jej sumienne wykonywanie; 8 . Praca na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych; 9 . Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów; 10 . Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej; 11 . Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 12 . Pomoc zakładom opieki zdrowotnej 13 . Działalność charytatywna i dobroczynna; 14 . Pomoc dzieciom - ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 15 . Pomoc ofiarom wypadków drogowych; 16 . Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 17 . Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci niepełnosprawnych; 18 . Działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci niepełnosprawnych; 19 . Wspieranie twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych; 20 . Działalność na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję