Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów a także kształtowanie właściwego stosunku w społeczeństwie w odniesieniu do tych problemów, w szczególności poprzez zabieranie głosu i wyrażania swojego stanowiska na forum publicznym; - czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych i ich rodzin; - podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom; - organizowanie i promowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, społecznej i zawodowej dla społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ich opiekunów oraz rodzin; - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; - tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków; - przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej; rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków; - prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych; - wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata; - promowanie idei wolontariatu krajowego i tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia. - integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez wspieranie i promocje aktywizacji zawodowej tych że osób; - wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz ich integracja ze środowiskiem osób nie-pełnosprawnych; - tworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy. - wspieranie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję