Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc pacjentom w dostępie do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, środków pomocniczych i ortopedycznych, usług medycznych, świadczeń zdrowotnych i innych związanych z ochroną zdrowia i leczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób przewlekle chorych, dotkniętych poważnymi chorobami, emerytów, rencistów, starszych, niepełnosprawnych, ubogich i pokrzywdzonych przez los, 2 . pomoc osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 3 . pomoc szpitalom i placówkom medycznym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub ekonomicznej, 4 . ochrona i promocja zdrowia, popularyzacja zdrowego trybu życia, krzewienie kultury fizycznej i sportu, 5 . inicjowanie i wspieranie rozwiązań takich dziedzin jak profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia, ratowanie życia, rehabilitacja, opieka paliatywna, farmacja, opieka farmaceutyczna, produkcja leków i wyrobów medycznych, a także badań naukowych w powyższym zakresie, 6 . działalność w zakresie aktywizacji zawodowej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, wyrównywania szans ze względu na status materialny i społeczny, 7 . działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 8 . ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, 9 . ochrona i wspieranie osób konsumentów i pacjentów w dochodzeniu swych praw i roszczeń przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcami, świadczeniodawcami, 10 . pomoc pokrzywdzonym w wyniku przestępstw oraz wypadków i katastrof, 11 . wspieranie i podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym, 12 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, w tym ochrona praw własności przemysłowej, 13 . działalność na rzecz interesu środowisk i grup zawodowych lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, techników farmacji, właścicieli aptek i punktów aptecznych, a także przedsiębiorców, 14 . ochrona środowiska, 15 . promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję