Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Statutowymi celami jest działalność pożytku publicznego w zakresie: 1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 ) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 ) działalności charytatywnej; 4 ) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 \) ochrony i promocji zdrowia; 6 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7 ) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn z zachowaniem chrześcijańskich norm moralnych; 8 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9 \) nauki, edukacji i wychowania; 10 ) wypoczynku dzieci i młodzieży; 11 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 12 \) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 13 \) turystyki i krajoznawstwa; 14 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 15 \) promocji i organizacji wolontariatu; 16 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 17 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 18 ) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które mają podobne cele statutowe.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję