Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Fundacja stawia przed sobą i realizuje następujące cele: a) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych "Domów Dziecka", rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych wychowanków, rodzin i osób; b) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych "Domów Dziecka" w znalezieniu i odbywaniu praktyk zawodowych oraz pracy w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie; pomoc w usamodzielnieniu się i starcie w dorosłe życie; c) propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i upowszechnianie rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem znajdującym się w Placówce Opiekuńczej "Domu Dziecka"; d) pomoc, domom dziecka, placówkom opiekuńczo -wychowawczym, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka realizującym ideę rodzicielstwa zastępczego; e) pomoc społeczna dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; f) tworzenie nowej jakości życia społecznego w regionie, w tym budowanie relacji międzyludzkich i pobudzania wrażliwości na innych w zakresie wymienionym w punktach a-e; g) ułatwienie podopiecznym Fundacji uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych; h) pomoc, w tym pomoc społeczna, pracownikom spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. i ich rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; i) współpraca z instytucjami (m.in. fundacjami, stowarzyszeniami), które realizują podobne cele statutowe oraz pomoc tym instytucjom; 2 . Cele, o których mowa w ust. 1 pkt. a - g, Fundacja realizuje na terytorium powiatów bielskiego, oświęcimskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. 3 . W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może prowadzić działalność również na terytorium innych powiatów, niż określone w ust. 2 , pod warunkiem udzielania pomocy osobom fizycznym współpracującym ze spółkami Grupy Kapitałowej GRUPA KĘTY S.A. i przy zachowaniu celów, o których mowa w ust. 1 pkt a-h.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję