Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a\)prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych instytucji na terenie Gminy Majdan królewski oraz instytucji społeczno-pedagogicznych b)inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacji i wychowania, wspieranie szkolnictwa c)organizowanie wypoczynku i aktywnych forma spędzania wolnego czasu d\)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji e\) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony i promocji zdrowia f)przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz łagodzenie ich skutków g) działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją , wykluczeniem społecznym i cyfrowym h)podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii i\)wspieranie rozwoju demokracji obywatelskiej, patriotyzmu, inicjatyw lokalnych i aktywności społecznej mieszkańców j)działalność charytatywna i organizowanie wolontariatu k)szerzenie tematyki europejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Polski i poza granicami kraju l\) promowanie Gminy Majdan Królewski, kultury i tradycji lokalnych m\)ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego n)prowadzenie działalności wydawniczej, kampanii promocyjno- informacyjnych i stron internetowych o) prowadzenie działalności szkoleniowej , edukacyjnej i doradczej p)sporządzanie badań ewaluacyjnych, prognoz i raportów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Majdan Królewski 018b)podejmowanie działań wspierających rozwój gospodarczy gminy, przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy r)budowanie partnerstwa z podmiotami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego s) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i infrastrukturalnego Gminy Majdan Królewski t) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym\)

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję