Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: 1 . Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. 2 . Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są : 1 ) niesienie pomocy dzieciom potrzebującym (niepełnosprawnym, chorym, ubogim i osieroconym\); 2 ) udzielanie pomocy domom dziecka, szkołom, szkołom specjalnym, placówkom szkolono – wychowawczym, szpitalom i placówkom medycznym; 3 ) integracja dzieci, młodzieży oraz innych osób z niesprawnością ze zdrowym społeczeństwem; 4 ) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 5 ) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, służących: - zapobieganiu zagrożenia powstawania i pogłębiania niepełnosprawności, - łagodzeniu skutków niepełnosprawności; 6 ) zorganizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 7 ) działalność charytatywna; 8 \) ochrona i promocja zdrowia; 9 \) promocja i organizacja wolontariatu; 10 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 11 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 12 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 13 ) wypoczynek dzieci i młodzieży; 14 ) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; 15 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 16 ) prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi; 17 ) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w punktach 1-16 powyżej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję