Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży, - wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i edukacyjnym, - prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje, - szkolenie i doskonalenie zawodowe uczniów, młodzieży oraz osób niepełno-sprawnych i posiadających utrudniony dostęp do edukacji, - zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, w tym w szczególności pochodzących z blokowisk, domów dziecka, zagrożonych ubóstwem terenów wiejskich oraz rodzin patologicznych, • wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe budowy, remontów oraz mo-dernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej, skierowanej do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej, • budowanie, modernizacja i remontowanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności zmierzającej do poprawy edukacji dzieci, młodzieży i studentów, a także zmierzającej do zdobycia praktycznych umiejętności wspomagających pozycję na rynku pracy, - współorganizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów, • organizowanie i prowadzenie kwest i zbiórek na rzecz wspierania dzieci i młodzieży, • organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych i sportowych, zawodów, kon-kursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży o niskim statusie majątkowym, - finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin patologicznych, ubogich oraz mających utrudniony start, - inicjowanie i popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w szczególności z zakresu ochrony praw i wolności człowieka, ochrony życia rodzinnego oraz profilaktyki społecznej, - wspieranie działań zmierzających do rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność naukową i kulturalną.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000380392
  • e-mail: coldy72@gmail.com
  • Adres: UL. KOZŁÓWEK 98, 38-126 KOZŁÓWEK

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję