Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Nadrzędnym celem Fundacji "Lepszy Świat" jest upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r, oraz czuwanie nad przestrzeganiem Ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r, Ustawy prawo ochrony środowiska z 2001 roku, Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku, a także działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, a także promocji zdrowia, propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia. Cele statutowe Fundacji "Lepszy Świat": 1 . Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a w szczególności: - działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, - zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi, - podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ich ochrony - współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska, - działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla praw zwierząt, - działania w sferze ekologii oraz zachowania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego, - wspieranie stworzenia wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów, - propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie, - zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz degradacji środowiska naturalnego. 2 . Prowadzenie działalności charytatywnej 3 . Ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności - upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia, - promowanie wegetarianizmu i weganizmu, 4 . prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej, a w szczególności: - prowadzenie zajęć z edukacji humanitarnej i ekologii w placówkach oświatowych, - organizowanie spotkań, zajęć, seminariów, odczytów o tematyce zdrowego stylu życia i odżywiania, - organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych, 5 . Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu;

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję