Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju i integracji ze społeczeństwem. 1 ) Organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 2 ) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych; 3 ) wszechstronne działanie i wpieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami: organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 4 ) organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej w środowisku osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 5 ) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 6 ) współpracę i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży względem osób z dysfunkcjami; 7 ) zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności; 8 ) edukację i wychowanie; 9 ) pracę na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego; 10 ) pomoc społeczną; 11 ) pomoc psychologiczną i pedagogiczną; 12 ) działalność charytatywną; 13 ) integrację środowiska seniorów; 14 ) integrację europejską i współpracę międzynarodową; 15 ) działalność związaną ze sportem; 16 ) działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego; 17 ) działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym; 18 \) doradztwo rodzinne; 19 ) promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową; 20 ) wsparcie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności; 21 ) prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza szczególnie uzdolnionych; 22 ) prowadzenie programów dotacyjnych dla grup młodzieżowych i innych organizacji realizujących zadania w sferze kulturalnej i społecznej; 23 ) finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z celami Stowarzyszenia; 24 \) wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie; 25 \) wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, dzieciom z rodzin wielodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom samotnie wychowującym dzieci; 26 ) wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią; 27 ) wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; 28 ) wspieranie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych; 29 ) inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnie z celami Stowarzyszenia; 30 ) wspieranie i promowanie ekonomi społecznej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję