Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Zrzeszenie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i psychoaktywnych (narkotyki , alkohol, leki) oraz innych w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów. 2 . Wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad jak również udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie świadczeń ambulatoryjnych- w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 , poz 654 \). 3 . Dążenie do zapewnienia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom a także osobom zagrożonym uzależnieniem wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 4 . Kształtowanie wobec osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. 5 . Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie profilaktyki uzależnień. 6 . Świadczenie różnorodnych form pomocy członkom Stowarzyszenia. 7 . Prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego. 8 . Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób. 9 . Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, innym uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz HIV i AIDS. 10 . Działalność na rzecz osób bezdomnych ze względu na wykluczenie społeczne z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 11 . Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 12 . Reprezentowanie interesów osób uzależnionych oraz ich rodzin na zewnątrz. 13 . Współpraca ze szkołami gimnazjalnymi , średnimi oraz uczelniami wyższymi w zakresie profilaktyki uzależnień wśród uczniów i studentów. 14 . Prowadzenie i organizacja wolontariatu. 15 . Działalność polegająca na technicznym, szkoleniowym, informacyjnym wspieraniu organizacji pozarządowych, oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 16 . Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności leczniczej na rzecz integracji społecznej osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności uzależnionych od środków psychoaktywnych, bezdomnych, bezrobotnych z powodu uzależnienia. 17 . Prowadzenie działalności charytatywnej a także w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 18 . Prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 , poz. 654 \).

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję