Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Fundacji jest pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, czyli: 1 .ochrona i promocja zdrowia, 2 .nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 3 .organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych, 4 .działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 .upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 6 .organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 7 .propagowanie i wspieranie działań mających na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 8 .promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 9 .działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, 10 .działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, 11 . promocja i organizacja wolontariatu, 12 . działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, 13 . wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych, 14 .działania polegające na promowaniu ekologii oraz odnawialnych źródeł energii, 15 .upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 16 .działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, 17 .działalność charytatywna.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję