Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej służącej rozwojowi społecznemu i osobowemu, w szczególności dzieci i młodzieży. 2 . Działania na rzecz popierania i promocji działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej zmierzającej ku upodmiotowieniu dzieci i młodzieży. 3 . Wspieranie i promocja międzynarodowej mobilności, zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. 4 . Kształcenie i promocja postawy wolontariatu i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zwłaszcza wśród młodzieży. 5 . Działania na rzecz zwiększania dostępu i promocji informacji młodzieżowej, oraz świadczenie usług informacji młodzieżowej a w szczególności poradnictwa edukacyjno-zawodowego. 6 . Prowadzenie działalności profilaktycznej przeciwdziałającej uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz promocja postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia. 7 . Udzielanie pomocy psychologicznej i psychospołecznej, a także zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej członkom rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem uzależnienia od alkoholu i-lub substancji psychoaktywnych. 8 . Prowadzenie działalności edukacyjnej i psychoedukacyjnej zmierzającej do rozwoju zawodowego i osobowego osób dorosłych. 9 . Działanie na rzecz osób z mniejszymi szansami w tym w szczególności dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, oraz regionach wiejskich. 10 . Aktywizacja społeczna, gospodarcza i kulturalna terenów wiejskich, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. 11 . Działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności młodego pokolenia, przeciwdziałanie bezrobociu. 12 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, zwłaszcza wśród młodzieży. 13 . Udzielanie pomocy Polonii - Polakom żyjącym poza granicami Polski, zwłaszcza młodego pokolenia. 14 . Działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie ekologii. Promocja postaw pro-ekologicznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 15 . Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję