Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, 2 ) Wspieranie rozwoju i niesienie pomocy dla Oddziału Urologii im. Prof. Kazimierza Adamkiewicza Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz pomoc ofiarom wypadków powstałych w wyniku przestępstw komunikacyjnych, 3 ) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 8 . Fundacja Rozwoju Urologii Kościerskiej realizuje swoje cele poprzez: 1 ) Szkolenie lekarzy i pielęgniarek, a przez to podnoszenie poziomu specjalistycznej opieki urologicznej, 2 ) Współudział we wdrażaniu nowoczesnych technik leczniczych, 3 ) Pomoc materialną w zakupach sprzętu specjalistycznego, 4 ) Pomoc ofiarom powstałym w wyniku przestępstw komunikacyjnych, 5 ) Organizowanie życia koleżeńskiego członków Fundacji, w tym wzajemne wspieranie w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, 6 ) Pozyskiwanie sponsorów dla materialnego wsparcia Oddziału Urologii, 7 ) Organizowanie spotkań, odczytów, zbiórek pieniężnych i innych imprez, mających na celu pozyskiwanie materialnego wsparcia, 8 ) Inicjowanie i wspieranie działalności wydawniczej, 9 ) Uczestniczenie w akcjach mających na celu ochronę środowiska naturalnego, zdrowia obywateli oraz zachowanie godności ludzkiej, 10 ) Współpracę z innymi organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze, dla wymiany doświadczeń oraz wzajemnej pomocy, 11 ) Dokonywanie zakupu różnych dóbr i przekazywanie na rzecz Oddziału Urologii, jak również finansowanie przedsięwzięć podejmowanych przez Kierownictwo Oddziału Urologii.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000356567
  • e-mail: karsas@o2.pl
  • Adres: UL. PIECHOWSKIEGO 36, 83-400 KOŚCIERZYNA

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję