Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie własnych i wspieranie istniejących działań przyczyniających się do podtrzymania i rozwoju spójności społecznej w oparciu o chrześcijańskie wartości. Propagowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Św.i będących odzwierciedleniem wartości biblijnych w zakresie moralności i etyki.Prowadzenie i wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie patologii zjawisk społecznych i chorób społecznych. Wspieranie rozwoju i ochrona instytucji rodziny. Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Organizacja i wspieranie różnych form aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego.Wzmacnianie więzi społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych. Działalność charytatywna. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.Promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy.Organizowanie własnych i wspieranie istniejących działań przyczyniających się do podtrzymania i rozwoju spójności społecznej w oparciu o chrześcijańskie wartości. Propagowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Św.i będących odzwierciedleniem wartości biblijnych w zakresie moralności i etyki.Prowadzenie i wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie patologii zjawisk społecznych i chorób społecznych. Wspieranie rozwoju i ochrona instytucji rodziny. Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Organizacja i wspieranie różnych form aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego.Wzmacnianie więzi społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych. Działalność charytatywna. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.Promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy.Organizowanie własnych i wspieranie istniejących działań przyczyniających się do podtrzymania i rozwoju spójności społecznej w oparciu o chrześcijańskie wartości. Propagowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Św.i będących odzwierciedleniem wartości biblijnych w zakresie moralności i etyki.Prowadzenie i wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie patologii zjawisk społecznych i chorób społecznych. Wspieranie rozwoju i ochrona instytucji rodziny. Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Organizacja i wspieranie różnych form aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego.Wzmacnianie więzi społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych. Działalność charytatywna. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.Promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy.Organizowanie własnych i wspieranie istniejących działań przyczyniających się do podtrzymania i rozwoju spójności społecznej w oparciu o chrześcijańskie wartości. Propagowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Św.i będących odzwierciedleniem wartości biblijnych w zakresie moralności i etyki.Prowadzenie i wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie patologii zjawisk społecznych i chorób społecznych. Wspieranie rozwoju i ochrona instytucji rodziny. Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Organizowanie własnych i wspieranie istni

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję