Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w szczególności poprzez tworzenie sieci biur poradnictwa prawnego. 2 . Działalność charytatywna. 3 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób. 4 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 5 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. 6 . Pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 7 . Promocja i organizacja wolontariatu. 8 . Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 9 . Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury. 10 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w punktach 1-23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 11 . Świadczenie poradnictwa prawnego lub-i obywatelskiego (tworzenie i prowadzenie punktów-ośrodków-biur-centrów poradnictwa prawnego lub-i obywatelskiego\) w powiatach na terenie których tego typu poradnictwo nie funkcjonuje; 12 . Przygotowywanie i wdrożenie programów współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie świadczenia poradnictwa prawnego lub-i obywatelskiego; 13 . Realizowanie programów poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego skierowanych do obywateli o utrudnionym dostępie do tego typu usług; 14 . Promowanie i upowszechnianie standardów świadczenia usług w zakresie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego; 15 . Działania informacyjne i edukacyjne służące podniesieniu poziomu prowadzonego poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego, 16 . Działania informacyjne i promocyjne służące upowszechnianiu informacji o świadczonych bezpłatnych poradach prawnych lub-i obywatelskich, w tym także publikacje w zakresie poradnictwa prawnego i/lub obywatelskiego; 17 . 0ddania i ekspertyzy służące ocenie dostępu i jakości świadczonych usług z zakresu poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego; 18 . Działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego skierowane do studentów nauk prawnych i humanistycznych oraz do prawników i innych środowisk zawodowych, z których mogą rekrutować się doradcy; 19 . Stworzenie i wdrożenie systemu ewidencjonowania prowadzonych spraw w zakresie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego. 20 . Ochrona środowiska

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję