Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do wysoko specjalistycznej opieki leczniczo - usprawniającej w Polsce i zagranicą; 2 \) zapewnienie fachowej pomocy medyczno - terapeutycznej, wykorzystującej w procesie terapii potencjał umysłowy osób niepełnosprawnych ruchowo; 3 \) pomoc w pozyskaniu odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego, medycznego i stosownego sprzętu rehabilitacyjnego - usprawniającego; 4 \) wspieranie rozwoju wiedzy medycznej, fizjoterapeutycznej oraz ortotycznej i podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach; 5 ) wykorzystywanie środków materialnych i finansowych do budowy i rozwoju baz rehabilitacyjno – leczniczych i rekreacyjnych oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia; 6 ) przyczynianie się do polepszania zaopatrzenia ośrodków rehabilitacyjno - leczniczych oraz zakładów sprzętu ortopedycznego w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną, środki lecznicze i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie zdrowia osób ze schorzeniami i uszkodzeniami narządu ruchu; 7 ) wspieranie rozwoju sportu i promocji kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży ze schorzeniami i uszkodzeniami narządu ruchu; 8 ) organizowanie pomocy edukacyjnej i opiekuńczo - wychowawczej, a w szczególności wsparcie finansowe i merytoryczne w rozwoju indywidualnych zdolności i predyspozycji umysłowych dzieci i młodzieży ze schorzeniami i uszkodzeniami narządu ruchu; 9 \) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz opieki socjalnej osobom chorym i niepełnosprawnym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 10 ) podejmowanie i wspieranie działań mających na celu dążenie do samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo, poprzez udział organizacyjny i finansowy w nabywaniu umiejętności samoobsługowych, w tym pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych, związanych z lokomocją oraz integracji i aktywacji społecznej; 11 ) poszerzanie wiedzy na temat schorzeń i uszkodzeń narządu ruchu wśród rodziców i rodzin osób dotkniętych tym schorzeniem, a zwłaszcza służenie pomocą informacyjną w dotarciu do odpowiedniej opieki leczniczo - usprawniającej; 12 ) wspieranie interesów osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym umożliwianie dostępu do pomocy prawnej wzmagającej efektywność procesu leczniczo - usprawniającego;

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję