Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI JEST TROSKA O JAKOŚĆ WARUNKÓW ŻYCIA DZIECKA, JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, PODMIOTOWOŚĆ I GODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ SZANS ŻYCIOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) TWORZENIE SPOŁECZNEGO RUCHU NA RZECZ POMOCY DZIECIOM - ICH RODZICOM, 2) PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ZDROWOTNYM I EKOLOGICZNYM; UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH, 3) OCHRONA DZIECI PRZED PATOLOGIĄ, WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, ZŁYM TRAKTOWANIEM, BEZPRAWNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY DZIECI, DYSKRYMINACJĄ ORAZ WSZELKIMI FORMAMI PRZEMOCY, WYKORZYSTYWANIA I KRZYWDZENIA DZIECI, 4\) POMOC DZIECIOM - OFIAROM WYPADKÓW LOSOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH ORAZ OFIAROM PRZESTĘPSTW, 5) INICJOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY PEDAGOGICZNEJ WŚRÓD RODZICÓW I SPOŁECZEŃSTWA, 6) ZAPOBIEGANIE WYCHOWYWANIU SIĘ DZIECKA POZA RODZINĄ, UPOWSZECHNIANIE PRORODZINNEGO MODELU OPIEKI; ŁAGODZENIE SKUTKÓW SIEROCTWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY POZARODZINNEJ (INSTYTUCJONALNEJ) OPIEKI NAD DZIECKIEM, 7) ŁAGODZENIE SKUTKÓW UBÓSTWA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI I ZAPOBIEGANIE ICH MARGINALIZACJI, 8) WYRÓWNYWANIE STARTU I SZANS ŻYCIOWYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH, 9) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH; UPOWSZECHNIANIE SAMORZĄDNOŚCI, SAMOOBSŁUGI, SAMOPOMOCY I WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO DZIECI.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję