Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wsparcie rozwoju i wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 2 . Prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 3 . Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia i godne życie społeczeństwa. 4 . Wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych członków Stowarzyszenia. 5 . Udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej i prawnej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 6 . Organizowanie działalności, na rzecz konkretnych inicjatyw gospodarczych. 7 . Stymulowanie i wpieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw społeczno- gospodarczych 8 . Szerzenie i propagowanie kultury fizycznej i sportu. 9 . Organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, bezrobotnych, osób zagrożonych bezrobociem jak i innych grup społecznych w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych. 10 . Promowanie i wspieranie różnicowania działalności rolniczej, obszarów wiejskich. 11 . Budowa Społeczeństwa obywatelskiego. 12 . Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju regionu. 13 . Przeciwdziałanie zjawisku wykluczania społecznego. 14 . Informowanie i promowanie działań UE odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych. 15 . Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 16 . Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 17 . Równość szans na rynku pracy. 18 . Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 19 . Promocja Ziemi Kozienickiej 20 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000344994
  • e-mail: renka1972@o2.pl
  • Telefon: 483820200
  • Adres: UL. WARSZAWSKA 75, 26-900 KOZIENICE

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję