Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy; 2 ) aktywnie działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt; 3 \) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt; 4 ) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt; 5 \) występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych; 6 \) prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt; 7 ) realizacja programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenie składowania i rozdziału materiałów medycznych związanych z ochroną zwierząt, w tym identyfikatorów do znakowania zwierząt; 8 ) tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej; 9 ) organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt; 10 ) podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt; 11 ) prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt; 12 ) prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt; 13 ) współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt; 14 \) popieranie prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami; 15 ) propagowanie i organizowanie szkoleń dla Inspektorów etatowych i społecznych Towarzystwa; 16 ) współpraca z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt; 17 ) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ochroną środowiska; 18 ) podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-17 , służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska; 19 \) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję