Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Klubu jest: 1 . planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów - członków Klubu w oparciu o możliwości bazowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną szkoły, rodziców i sympatyków Klubu; 2 . angażowanie innych uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; 3 . uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; 4 . organizowanie zajęć sportowych dla uczniów dla poprawy i rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; 5 . organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji zdrowotnej; 6 . organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7 . kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodych sportowców; 8 . prowadzenie działalności mającej na celu upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia społeczności Opolszczyzny; 9 . działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej; 10 . działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 11 . przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym, w szczególności narkomani i alkoholizmowi zagrażającym środowisku dzieci i młodzieży; 12 . działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 13 . działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 14 . działania na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci organizacji obozów sportowych, kolonii, rajdów, zlotów, spływów i innych form wypoczynku. 15 . działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie różnych form edukacji pozaszkolnej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję