Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

§ 6 1 . Głównym celem Stowarzyszenia AGRADO jest wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego zdrowie, pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju i integracji społecznej. 2 . Celami Stowarzyszenia są: 1 ) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 2 ) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki, 3 ) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 4 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, 5 ) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 6 ) działalność na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, 7 ) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 8 ) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9 ) działalność na rzecz demokracji i praw człowieka, integracji społecznej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 10 ) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz wspieranie innych inicjatyw społecznych, 11 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 12 ) działalność na rzecz współpracy sektorów non-profit-biznes- administracja publiczna, 13 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 14 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, 15 ) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 16 ) działalność na rzecz reprezentowania interesów członków stowarzyszenia na zewnątrz.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję