Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1.1 Działania na rzecz pomocy społecznej, w tym: pomocy osobom niewidomym i słabo widzącym i-lub ze złożoną niepełnosprawnością oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 1.2 Udzielanie wsparcia rodzinom w oddziaływaniach edukacyjnych, wychowawczych i rehabilitacyjnych, w tym pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności, niezależności w życiu i lepszej jakości ich życia 1.3 Promowanie zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w dziedzinach związanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia, poprawą widzenia 1.4 Upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy osobom niewidomym i słabo widzącym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej 1.5 Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki i kultury fizycznej i sportu wśród osób niewidomych i słabo widzących i-lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 1.6 Wypracowywanie stanowisk dotyczących problemów edukacji i kierowanie ich do odpowiednich instytucji państwowych, samorządowych i oświatowych 1.7 Gromadzenie, opracowywanie, rozpowszechnianie informacji o nowoczesnych metodach nauczania i zarządzania specjalnymi ośrodkami i placówkami oświatowymi 1.8 Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządowych i rodziców. Organizowanie zbiorowego uczestnictwa członków w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, sympozjach i innych imprezach edukacyjnych 1.9 Działania na rzecz integracji społecznej i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2.0 Prowadzenie działalności charytatywnej

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000337493
  • e-mail: VISUSSUPREMUS@OP.PL
  • Telefon: 600257618
  • Adres: UL. KRASIŃSKIEGO 10, 85-008 BYDGOSZCZ

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję