Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społecznego, zawodowego i osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych, między innymi poprzez wspieranie świadomości psychologicznej, psychoedukacji i psychoterapii, poprzez wspieranie integracji społeczno-zawodowej oraz poprzez promocję i profilaktykę zdrowia psychicznego, a także poprzez działania na rzecz poprawy jakości kształcenia. Zgodnie ze statutem Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, odczytów, seminariów, spotkań i konferencji dla psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, logopedów, rodziców i innych grup zawodowych i społecznych; b) pomoc społeczną dla osób dotkniętych dyskryminacją; c) tworzenie programów integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; d) tworzenie i wdrażanie programów walki z rasizmem, ksenofobią i wszelkimi formami dyskryminacji (w szczególności w stosunku do mniejszości i grup zepchniętych na margines społeczny, w tym osób niepełnosprawnych, uchodźców i imigrantów) oraz programów wyrównywania szans i rzecznictwa praw osób dyskryminowanych; e\) prowadzenie grup wsparcia; f) prowadzenie psychoedukacji, negocjacji, szkoleń z rozwiązywania konfliktów i mediacji oraz uczenie mediacji; g) prowadzenie śpiewoterapii, hipnozy i hipnoterapii mindfulness; h) prowadzenie badań naukowych i tworzenie programów profilaktycznych; i) prowadzenie działalności wydawniczej poprzez publikowanie książek, broszur, materiałów dydaktycznych, przygotowywanie dydaktycznych nagrań audio i 01c0ideo; j\) fundowanie stypendiów; k\) organizowanie i finansowanie pokazów, wystaw i koncertów; l) współpracę z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami o zbliżonym profilu działania; m) wsparcie sektora MŚP oraz innych fundacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju informatyzacji; n) współpracę, w tym finansowe i organizacyjne wspieranie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji; o\) uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji; p) prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej w tym żłobków i przedszkoli; 018b) prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży; r) zakładanie i prowadzenie szkół; s) organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży; t\) przygotowywanie programów edukacyjnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję