Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich regionu Doliny 0dryczy dzięki wykorzystaniu walorów przyrodniczo kulturowych, szczególnie obszaru Natura 2000 , w tym przede wszystkim: 1 ) opracowanie i wdrażanie programów i przedsięwzięć służących rozwojowi obszarów wiejskich i rybackich, w tym Lokalnej Strategii Rozwoju \(LSR\) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 378 \) 2 ) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, w szczególności prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR 3 ) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności regionu Doliny 0dryczy, w szczególności upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej LSR 4 ) wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w LSR 5 ) zwiększanie kapitału społecznego poprzez między innymi integrację mieszkańców oraz budowanie wspólnej tożsamości regionu, 6 ) wspieranie przedsiębiorczości, służącej zwiększeniu różnorodności gospodarczej oraz zwiększeniu ilości miejsc pracy, 7 ) ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze działania Stowarzyszenia, 8 ) podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję, zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w oparciu między innymi o walory turystyczno - przyrodnicze, usługi i produkty lokalne, 9 ) udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych, 10 ) poszukiwanie partnerów i środków finansowych na przedsięwzięcia służące rozwojowi regionu Doliny 0dryczy, 11 ) opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem obszaru, 12 ) rozwój współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, 13 ) wspieranie działań edukacyjnych spójnych ze strategią, 14 ) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej, związanej z realizacją celów Stowarzyszenia, 15 ) zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję