Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pielęgnowanie, promowanie i wspieranie kultury, sztuki jak również ochrona dóbr kultury i tradycji. 2 . Promowanie interesujących zjawisk kultury światowej w Polsce, 3 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej, 4 . Rozwijanie i umocowanie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 5 . Wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi, 6 . Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury, 7 . Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej, 8 . Promocja młodych talentów, 9 . Inicjowanie wszelkich form twórczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 10 . Stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych, w szczególności takich jak teatr, muzyka, plastyka, film. 11 . Skupienie wokół idei fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych i animatorów kultury, 12 . Kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwa, 13 . Popularyzowanie różnych form kultury wśród różnorodnych grup społecznych, wyodrębnionych w szczególności ze względu na kryterium wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób starszych, 14 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję