Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka. 2 . Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnoprawnych i dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 3 . Wielokierunkowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 4 . Pomoc rodzinom osób niepełnoprawnych oraz reprezentowanie ich interesów. 5 . Działanie na rzecz aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnoprawnych w życiu społecznym. 6 . Promocja i organizacja wolontariatu. 7 . Działania wspomagające rozwój wspólnot, społeczności szkolnej. 8 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami. 9 . Ochrona i promocja zdrowia. 10 . Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 11 . Działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony opraw dziecka. 12 . Wspieranie wybranych zadań statutowych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy ze szczególnym uwzględnieniem: a) rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych, b\) organizowania specjalistycznej pomocy i opieki medycznej oraz pozyskiwania dóbr i właściwego sprzętu rehabilitacyjnego, c) dostępu do kultury i rekreacji. 13 . Rozszerzenie działalności stowarzyszenia i Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy poprzez współorganizację: a) warsztatów terapii zajęciowej, b) środowiskowego domu samopomocy, c) rehabilitacji zawodowej i społecznej. 14 . Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 15 . Działania upowszechniające sport i turystykę.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję