Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich 2 . aktywizowanie ludności wiejskiej 3 . realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju(LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) 4 . realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich \(LSROR\) 5 . mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 6 . wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa 7 . opieka nad dziećmi do lat 3 8 . prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia 9 . wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych 10 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 11 . edukacja i informacja o Unii Europejskiej 12 . rozpowszechnianie umiejętności nt. współpracy z Funduszami Strukturalnymi i Funduszem Spójności Europejskiej 13 . promocja i rozpowszechnianie umiejętności strategicznego planowania i zarządzania 14 . integracja społeczna 15 . rozwój regionalny i lokalny 16 . promocja i rozpowszechnianie samorządności lokalnej 17 . działanie na rzecz profesjonalizacji kadr administracji publicznej 18 . promocja i stymulowanie działań w zakresie inwestycji w infrastrukturę komunalną 19 . rozwój i promocja kadr 20 . inspirowanie ludzi do podejmowania działalności gospodarczej 21 . promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej 22 . promocja i stymulowanie działań w zakresie adaptacji i modernizacji systemów oświaty 23 . działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem równości szans w dostępie do rynku pracy 24 . rozwijanie i kultywowanie idei partnerstwa 25 . wdrażanie inicjatyw europejskich w zakresie współpracy ponadgranicznej,transnarodowej i międzyregionalnej 26 . podejmowanie działań w zakresie rozwoju technik pomocnych w realizacji idei społeczeństwa informacyjnego 27 . promocja i stymulowanie działań w zakresie rozwoju turystyki i inwestycji w dziedzinie kultury 28 . wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa 29 . restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, w szczególności przez propagowanie ekoturystyki, pod warunkiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu połowowego 30 . podnoszenie wartości produktów rybactwa 31 . wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej oraz usług na rzecz małych społeczności rybackich 32 . ochrona środowiska w obszarach zależnych głównie od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 33 . renowacja i rozwój osad oraz wiosek przybrzeżnych w których prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa 34 . ochrona i poprawa dziedzictwa przyrodniczego oraz architektonicznego 35 . sport i edukacja młodzieży 36 . wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji celów statutowych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję