Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Promowanie wychowania, edukacji, nauki uzupełniającej i dalszego kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych; • Tworzenie, utrzymywanie, poszerzanie, ulepszanie i wspieranie działalności publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych; • Wspieranie i promowanie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań pedagogicznych; - Wspieranie i promowanie placówek prowadzących działalność w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej i intelektualnej; - Wspieranie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowanie życia dzieci, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym; - Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej; - Prowadzenie działalności oświatowej; - Promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do konkurencyjności na rynku edukacyjnym i do podniesienia jakości wychowania i edukacji; • Inicjowanie i rozwijanie oraz finansowe, rzeczowe i inne wzbogacanie możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych; - Wspieranie działań na rzecz rozwoju fizycznego i duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych; - Realizacja i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów edukacyjnych; • Organizowanie imprez sportowych, artystycznych i innych, festynów i festiwali; - Wspieranie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej; - Tworzenie aktywnych ośrodków artystycznych i sportowych; - Promowanie i wspieranie przedsięwzięć w czasie wolnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych o charakterze sportowym, aktywnym i kreatywnym; • Zrzeszenie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji oraz ekspresji artystycznej i kulturalnej; - Wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych na drogach; - Wspieranie działań, służących rozwojowi świadomości społecznej i ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowania tolerancji i solidarności; - Wspieranie i promowanie integracji i współpracy europejskiej oraz rozwijanie kontaktów, w szczególności w zakresie wspierania i promowania działalności oświatowej, artystycznej i kulturalnej między społecznością polską i niemiecką zamieszkałą na obszarze przygranicznym w Brandenburgii i w województwie lubuskim; - Promowanie edukacji i dalszego kształcenia szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży; - Promowanie edukacji i dalszego kształcenia dzieci i młodzieży mającej trudności w nauce i zaburzenia motywacji; - Promowanie i inicjowanie szczególnego zaangażowania obywatelskiego w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą, działań w zakresie integracji oraz porozumienia europejskiego i międzynarodowego; - Wspieranie badań naukowych związanych z działalnością Fundacji, zajmujących się analizą zagadnień związanych z celami Fundacji lub oceną skutków przedsięwzięć wspieranych przez Fundację.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję