Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc i doradztwo dla wszelkich inicjatyw w zakresie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, centrami, fundacjami, szkołami biznesu e. t .c. wspierającymi rozwój przedsiębiorczości. Wspieranie inicjatyw aktywizujących środowiska lokalne. Inicjowanie przedsięwzięć o charakterze rozwojowym. Propagowanie inicjatyw społeczno-gospodarczych. Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Działalność na rzecz oświaty, wychowania, nauki i kultury. Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, społecznej i wychowawczej. Rozwijanie uzdolnień twórczych i intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestniczenie w działalności oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, społecznej i wychowawczej. Działalność oświatowo - opiekuńcza na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Wspieranie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działalność na rzecz osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie. Działalność na rzecz ochrony zdrowia, rehabilitacji i pomocy społecznej. Przedsięwzięcia na rzecz ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt. Działalność na rzecz uchodźców i mniejszości narodowych. Działalność charytatywna. Propagowanie historii tradycji narodowych. Poprawa stanu poczucia bezpieczeństwa, społeczeństwa. Realizacja działań edukacyjno - wychowawczych dla zapobiegania zagrożeniom. Wspieranie zdolnych i ambitnych uczniów oraz studentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju. Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję