Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami LGD są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, a w szczególności: 1 . opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju \(zwanej w dalszej części statutu w skrócie LSR) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa; 2 . wpieranie działań na rzecz realizacji LSR; 3 . promocja obszarów wiejskich, a w szczególności obszarów położonych w gminach, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii rozwoju; 4 . mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; 5 . upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich; 6 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy na obszarach gmin wiejskich; 7 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich; 8 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9 . wpieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 10 . działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 11 . wspieranie i promocja wolontariatu; 12 . wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 13 . wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży; 14 . wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych; 15 . podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych dla gmin, których obszary zostaną objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii rozwoju, celów związanych z ich rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturowym; 16 . udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję