Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, 018bueer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej, kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, 018bueer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, 018bueer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej i rekomendacjami Rady Europy, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci prawnej, niedyskryminującej osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, 018bueer i interseksualnych, przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, 018bueer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom trans-, homofobii w społeczeństwie, oraz innym uprzedzeniom, skierowanym przeciwko osobom płciowo nienormatywnym, 018bueer i interseksualnym, promowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości i ekspresji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytrans- i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, w tym wykluczenia i stygmatyzacji osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i problemach zdrowotnych dotykających osoby transpłciowe, w tym transseksualne, transwestytyczne, transgenderyczne, płciowo nienormatywne, 018bueer i interseksualne, oraz profilaktyka uzależnień, propagowanie wiedzy o prawnych i medycznych aspektach procesu korekty płci metrykalnej oraz fizycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie, działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, szczególnie praw człowieka osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet i równości płciowej, działania na rzecz osób starszych oraz młodzieży, rozwój kształcenia zawodowego, organizacja pomocy psychologicznej i społecznej dla osób zagrożonych dyskryminacją, organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją oraz przemocą, budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych, wypracowanie standardów opieki zdrowotnej nad osobami chcącymi poddać się procesowi korekty płci metrykalnej oraz fizycznej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję