Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie naukowe, finansowe i rzeczowe polskich przedszkoli, szkół i uczniów; 2 . Organizacja i rozwijanie kształcenia dla dzieci, w szczególności w wieku przedszkolnym, jak i dorosłych, w tym kształcenia ustawicznego i orientacji zawodowej; 3 . Rozwijanie i stymulowanie przedsiębiorczości, także wśród młodzieży; 4 . Pomoc doradcza i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, ich pracowników i związków tych podmiotów; 5 . Promocja, wdrażanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych we wszelkich instytucjach życia społecznego i gospodarczego; 6 . Wspieranie merytoryczne i finansowe rozwoju regionalnego, szczególnie obszarów wiejskich i małych miast; 7 . Zapobieganie wykluczeniom z życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego zagrożonych grup społecznych, także inwalidów i niepełnosprawnych; 8 . Promocja i krzewienie zdrowego stylu życia, zwłaszcza wśród ludzi młodych; 9 . Wspieranie merytoryczne, rzeczowe, rzeczowe i finansowe inicjatyw społecznych, zwłaszcza organizacji pozarządowych; 10 . Animowanie, promowanie i koordynowanie współpracy sektorów publicznego, pozarządowego i biznesu na rzecz dobra publicznego; 11 . Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej, aktywności obywatelskiej i edukacja w zakresie praw obywatelskich; 12 . Inicjowanie, wspieranie i udział w działaniach jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz ich agend, zgodnych z misją i celami Stowarzyszenia; 13 . Ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego, materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności; 14 . Informowanie o rozwiązaniach prawnych, finansowych i organizacyjnych w Unii Europejskiej oraz o członkostwie Polski w strukturach UE, szczególnie w kontekście obranych celów działania Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000307518
  • e-mail: naszezelazno@wp.pl
  • Telefon: 663311651
  • Adres: ŻELAZNO 101, 57-361 ŻELAZNO

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję